ELS ÍBERS

A la costa mediterrània, també en l’actual Catalunya, hi habitaven els Ibers.Iberos.png
Construïen poblats al cim dels turons, envoltat de muralles i torres.
Vivien en cases petites, fetes amb una base de pedra, parets de toves (maons de palla i fang) i sostre de fusta i palla

Parlaven la mateixa llengua i tenien un sist. d’escriptura propi.
A la costa mediterrània, també en l’actual Catalunya, hi habitaven els Ibers.soldado_ibero.jpg
Van entrar en contacte amb cultures molt avançades arribades per mar ( fenicis i grecs )
Els ibers es dividien en tribus independents governades per caps guerrers, però amb caracteristíques comunes:

Construïen poblats al cim dels turons, envoltat de muralles i torres.
Vivien en cases petites, fetes amb una base de pedra, parets de toves (maons de palla i fang) i sostre de fusta i palla
Parlaven la mateixa llengua i tenien un sist. d’escriptura propi.20071009-%20ibers%20vida%20b.jpg